Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

2 grudnia 2016 r. na konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego pn. „STOP zwolnieniom z wychowania fizycznego”, zorganizowanej przez Wydział Edukacji i Sportu oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli Pani Lidia Graul, nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie naszej Szkoły Podstawowej nr 38 została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Bydgoszczy za kreowanie, propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowanie jego pozytywnego wizerunku. Nagroda została wręczona przez Panią Iwonę Waszkiewicz, Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Lidziu, gratulujemy!
Pani Lidia Graul w panelu "wymiana dobrych praktyk" przedstawiła osiągnięcia, sukcesy, atrakcyjność lekcji oraz działania szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej. Wzbudział bardzo duże zainteresowanie uczestników oraz podziw organizatorów konferencji.

lidka nagroda

Design by vonfio.de