Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

CAŁE PODIUM DLA NASZEJ SZKOŁY W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14 marca 2018 roku czworo naszych uczniów wzięło udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego Macmillan Primary School Tournament w SP nr 15 w Bydgoszczy. W kategorii klas I-III drugie miejsce zajęła Nina Giełdon z klasy III D, a w kategorii klas IV-VII pierwsze miejsce zdobył Artur Bieniek z klasy VII C a trzecie miejsce Patrycja Seweryńska z klasy V C. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nauczycielki języka angielskiego SP 38: Patrycja Kuczkowska, Maria Nowak, Romana Sierzputowska, Karolina Zakrzewska

Design by vonfio.de