Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

Wraz z początkiem października rozpoczęliśmy w świetlicy realizację innowacji pedagogicznych. Jedna z nich dotyczy naszej małej ojczyzny i nosi tytuł „Bydgoszcz – moje miasto”. Podczas pierwszych zajęć dzieci miały okazję wędrować palcem po mapie (a właściwie po planie J) naszego miasta,
a następnie zapoznały się z jedną z bydgoskich legend. Oj, działo się, działo
w naszym mieście za bytności pana Twardowskiego…

Druga innowacja, zatytułowana „Jesteśmy Europejczykami”, ma uzmysłowić dzieciom, jak ciekawym (pod wieloma względami) jest nasz kontynent i jak wiele łączy nas z mieszkańcami innych państw Europy, pomimo istniejących różnic. Jest przecież „historia Europy wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji
i kultur jest jej wielkim bogactwem” (słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Gnieźnie, w czerwcu 1997 r.). Zanim dzieci wyruszą w podróż (też palcem po mapie…), przypomniały sobie treść greckiego mitu o księżniczce Europie, córce króla Agenora.

 

Obejrzyj fotorelację. 

 

Design by vonfio.de