Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

Obchody Święta Patrona Szkoły - Zdobywców Wału Pomorskiego

 

Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej jest Święto Patrona Szkoły - Zdobywców Wału Pomorskiego. W tym roku obchodziliśmy je 17 marca, w przededniu

72. rocznicy walk o Wał Pomorski i zdobycia Kołobrzegu przez żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

           W patriotycznej uroczystości wzięli udział goście, m.in: p. Lech Zagłoba- Zygler, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, p. prof. Zbigniew Kikiewicz, Kawaler Orderu Virtuti Militari, p. płk Bogdan Jagodziński, prezes ZW KRPiBWP, p. mjr Zbigniew Strzelecki, wiceprezes ZW ZKRBiBWP, p.płk Józef Mól, prezes K-PZW ZŻWP, p. płk Edmund Łączny, wiceprezes ds. obronnych K-PZW ZŻWP , p. płk Stanisław Mandziuk, wiceprezes K-PZW ZŻWP, p.mjr Jarosław Raszka, komendant Garnizonu Bydgoszcz, p. mjr lot. Bartłomiej Harkot, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, p. insp. Adam Jarosz, komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz – Wyżyny, p. Sławomir Brzeziński, specjalista Straży Miejskiej, o. Mirosław Zabrocki, proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego, p. Marek Magdziarz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół i przedszkoli i Przyjaciele Szkoły.
           Pani Hanna Rauchfleisch, dyrektor szkoły przedstawiła historię Patrona, następnie wraz z gośćmi oddała hołd bohaterom, żołnierzom, walczącym o niepodległość Polski, składając wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową.
           Szkoła Podstawowa nr 38 została odznaczona Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa
za pielęgnowanie tradycji patriotycznych przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych. W imieniu Zarządu dekoracji sztandaru szkoły z wielkim wzruszeniem dokonał p. płk Bogdan Jagodziński.
            Wielkie wrażenie na gościach, uczniach i nauczycielach wywarło wystąpienie p. prof. Zbigniewa Kikiewicza, żołnierza, który przeszedł szlak bojowy od Lenino do Berlina.
           Zebrani wysłuchali pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru SP 38 „Ojejku” pod kierunkiem p. Roksany Ptasznik oraz obejrzeli przedstawienie o bohaterstwie żołnierzy podczas walk o Wał Pomorski oraz o trudnej drodze do odzyskania niepodległości, przygotowane przez uczniów klasy 5b, 6b, 6c, 6e i p. Małgorzatę Jamułę, p. Urszulę Myler,
p. Jacka Jerchę. O oprawę muzyczną zadbał p. Zbigniew Sławiński, a plastyczną – p. Joanna Janiszewska i p. Anna Bukowska.        
           Na twarzach widzów można było dostrzec zainteresowanie treścią montażu słowno – muzycznego, a także wzruszenie, szczególnie u kombatantów. Za lekcję patriotyzmu
i pamięć o żołnierzach walczących w czasie II wojny światowej serdecznie podziękowali:
p. prof. Zbigniew Kikiewicz i p. płk Bogdan Jagodziński. Wyrazili również wielkie uznanie dla dyrekcji i nauczycieli za pracę wychowawczą.

           Uczniowie mieli możliwość poznania i uczczenia swojego Patrona na wiele sposobów. Wysłuchali prelekcji p. mjr. Bartłomieja Harkota. Poznali pracę Żandarmerii Wojskowej. Obejrzeli film poświęcony walkom o Wał Pomorski. Rywalizowali w zawodach sportowych „Sprawni jak żołnierze” pod opieką p. Artura Kubiaka i p. Daniela Wełny. Wykonali prace na konkurs plastyczny „Śladami Zdobywców Wału Pomorskiego”, przygotowany przez
p. Alicję Jażdżewską i p. Justynę Sławińską.

Obchody Święta Patrona Szkoły były atrakcyjne dzięki współpracy z: Żandarmerią Wojskową, Garnizonem Bydgoszcz, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Zarządami Wojewódzkimi ZKRPiBWP i ZŻWP.

Design by vonfio.de