Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

W Bydgoszczy placówki oświatowe realizują Miejski Program „Na ścieżkach zdrowia” w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020 w odniesieniu do działania 2.5.5. Profilaktyka i promocja zdrowia.

W dniach 15.02.2017r. – 17.02.2017r. w Szkole Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy odbyły się spotkania Koordynatorów ds. Promocji Zdrowia, które były okazją do poznania szerokiej działalności przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych typów placówek oraz do wymiany doświadczeń i pomysłów.

W spotkaniach uczestniczyli: pani Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, pani dr Małgorzata Zajdel, Pełnomocnik Rektora ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, pani Anna Różańska, Straszy Asystent ds. Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, pani dr Małgorzata Ostrowska, doradca metodyczny wychowania fizycznego Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz wicedyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych naszego miasta.

Dziękuję za pozytywny odzew na propozycję utworzenia Sieci przedszkoli promujących zdrowie, Sieci gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych promujących zdrowie oraz Sieci szkól podstawowych promujących zdrowie. Dwie pierwsze Sieci już zainicjowały swoją działalność. Sieci realizować będzie wszelkie działania promujące zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz dzielić się doświadczeniem w tym zakresie z innymi placówkami.

Serdecznie pozdrawiam,

Hanna Rauchfleisch

 

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć pozostałe fotografie

 

 

Design by vonfio.de