Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

8 listopada 2016 r. nasza szkoła po raz szósty wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Szkoła Podstawowa nr 38 jest autorem miejskiego programu „Na ścieżkach zdrowia…” oraz koordynatorem na terenie miasta działania 2.5.5.3. .„Aktywne uczestnictwo szkól i placówek w programach promujących zdrowie w tym zdrowe odżywianie” w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszcz na lata 2013 – 2020”. Z zadań wynikających z powierzonej roli postanowiliśmy zorganizować pokazowe, zdrowe śniadanie.  Na „Śniadaniu u Lidera” gościliśmy przedstawicieli bydgoskich instytucji:

p. Barbarę Nawrocką, Rzecznika Prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, K-P Odział Wojewódzki w Bydgoszczy, p. Annę Różańską, st. asystenta Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy, p. Katarzynę Piotrowską, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, p. Monikę Ameryk wz. prof. Macieja Świątkowskiego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, p. dr Małgorzatę Zajdel, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Wydział Zarządzania, p. dr Joannę Lessing – Pernak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Psychologii, p. Małgorzatę Pezalę wz. p. prof. Marka Napierały, UKW, Instytut Kultury Fizycznej, p. Monikę Wirżajtys, Wyższa Szkoła Bankowa, p. insp. Adama Jarosza, Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz – Wyżyny, p. insp. Zbigniewa Białkowskiego, Komenda Straży Miejskiej w Bydgoszczy, studentki dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy.

40-osobowa grupa przedstawicieli klas drugich i trzecich (2a i 3d) mogła wykazać się swoimi umiejętnościami oraz wiedzą przed dorosłymi. Dzieci wspólnie z Vipami przygotowały pełnowartościowe śniadanie, przestrzegając przy tym zasady higieny przyrządzania posiłków. Degustacja odbyła się w stołówce szkolnej. Wszyscy zasiedli do posiłku, przy pięknie nakrytym stołem. Przedstawicielki Collegium Medicum przygotowały dla wszystkich uczestników kefir pełen witamin.

Całość wydarzenia uwieńczyła TVP Bydgoszcz reportażem wyemitowanym w dniu wydarzenia.

Pozostali uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali śniadania w swoich salach lekcyjnych. Brać szkolną połączyły podejmowane wcześniej działania, a mianowicie: poznanie 12 Zasad Zdrowego Odżywiania (wg Instytutu Matki i Dziecka), zrealizowanie kart pracy, z których wychowankowie dowiedzieli się o wartości poszczególnych składników znajdujących się w pokarmach oraz ich wpływie na funkcjonowanie organizmu, wykonanie ciekawych prac plastycznych na temat: „Najciekawsza zasada zdrowego odżywiania” i „Moja ulubiona, zdrowa potrawa”. Przez cały rok, każdego dnia uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa wiosną i latem w „Aktywnych przerwach” a jesienią i zimą w  „Roztańczonych przerwach”, które nasi wychowankowie uwielbiają.

Zdjęcia, reportaż w TVP i wywiad dla Radio PiK mogą stanowić materiał edukacyjny oraz przykład "dobrych praktyk".

Dziękujemy przedstawicielom bydgoskich instytucji za przybycie, przygotowanie wspólne z dziećmi posiłku i wspólne promowanie zdrowego odżywiania.

Design by vonfio.de