Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

Zespół prozdrowotny SP38 wraz z uczniami zawsze z okazji Dnia Matki organizuje "Happening zdrowia". W tym roku 29 maja 2018r. wyszliśmy na ulice naszego osiedla. Uczniowie klas 3a, 3c i 4c składali kobietom życzenia i przypominali o badaniach profilaktycznych, które są bezpłatne i często ratują  życie. Każda kobieta została obdarowana własnoręcznie wykonanym kwiatkiem. Spotkaliśmy się z dużą życzliwością i miłymi gestami ze strony mieszkańców oraz słowami: "Dziękujemy Wam za taką akcję".

 

 

 

Design by vonfio.de