KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. (poniedziałek)

2.

Spotkania dla rodziców z wychowawcą

13 i 14 września 2017 r. (środa, czwartek), godz. 1700

3.

Spotkania dla rodziców „drzwi otwarte”

8 listopada 2017 r. (środa), godz.1700

4.

Spotkania dla rodziców „świąteczne drzwi otwarte”

18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) godz.1700

5.

Pisemne poinformowanie rodziców przez wychowawców
o przewidywanych ocenach: niedostatecznych oraz  nieodpowiedniej lub nagannej zachowania

22 grudnia 2017 r. (piątek)

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 2017 r.

7.

Poinformowanie uczniów  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców o przewidywanych ocenach śródrocznych

do 11 stycznia 2018 r.
(czwartek)

8.

Śródroczne posiedzenie klasyfikacyjne RP

18  stycznia 2018 r. (czwartek)  godz. 1630

9.

Ferie zimowe

12 lutego – 25 lutego 2018 r.

10.

Zakończenie I półrocza

19 stycznia 2018 r.

11.

Śródroczna wywiadówka dla rodziców

24 i 25 stycznia 2018 r. (środa, czwartek), godz. 1700

12.

Podsumowujące posiedzenie RP

6 lutego 2018 r. (wtorek)
godz. 1630

13.

Spotkania dla rodziców „drzwi otwarte”

22  marca 2018 r. (czwartek)
godz. 1700

14.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

15.

Spotkania dla rodziców z wychowawcą

16 i 17 maja 2018 r. (środa, pitek), godz.1700

16.

Pisemne poinformowanie rodziców przez wychowawców
o przewidywanych ocenach: niedostatecznych oraz  nieodpowiedniej lub nagannej zachowania

do 21 maja 2018 r. (poniedziałek)

17.

Poinformowanie uczniów  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców o przewidywanych ocenach rocznych

do 7 czerwca 2018 r.
(czwartek)

18.

Roczne posiedzenie  klasyfikacyjne RP

14 czerwca 2018 r. (czwartek)

19.

Podsumowujące posiedzenie RP

21 czerwca 2018 r. (czwartek)

20.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

22 czerwca 2018 r. (piątek)

21.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

22.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Terminy zostaną podane po  zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Design by vonfio.de