Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

W dniach 31.10.2016r. (poniedziałek) i 10.11.2016r. (czwartek) są, zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego SP38, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowaczych, tzn. nie ma lekcji. W tych dniach świetlica szkolna czynna będzie od 7.00 do 17.00.

Design by vonfio.de