Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

W związku z prośbą Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Bydgoszczy o upowszechnienie wśród rodziców dzieci w wieku 0-12 lat i nauczycieli zaproszenia do udziału w ankiecie oceny działań promujących program „Owoce i warzywa w szkole” zrealizowanych w roku szkolnym 2015/2016, zachęcamy Państwa do przyłączenia się do prowadzonego przez OT ARR badania.
Ankieta jest dostępna po linkiem http://owocewszkole.org/ankieta/ i będzie aktywna tylko do 28 .10.2016r.

Design by vonfio.de