Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

Opłata za obiady za m-c KWIECIEŃ 2018 r. wynosi 54,00 zł
Opłaty za obiady nie zawyżamy ani nie zaniżamy.
Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent

 

Opłatę proszę wpłacać na konto szkoły
od 01.04.2018 r. do 10.04.2018 r.

 

95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

 

Prosimy o terminowe regulowanie wpłat

Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka

Design by vonfio.de