Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

1. Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. (poniedziałek)
2. Spotkania dla rodziców z wychowawcą 13 i 14 września 2017 r. (środa, czwartek), godz. 17.00
3. Spotkania dla rodziców „drzwi otwarte” 8 listopada 2017 r. (środa), godz.17.00
4. Spotkania dla rodziców „świąteczne drzwi otwarte” 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) godz.17.00
5. Pisemne poinformowanie rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach: niedostatecznych oraz   nieodpowiedniej lub nagannej zachowania 22 grudnia 2017 r. (piątek)

6. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 31 grudnia 2017 r.
7. Poinformowanie uczniów  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców o przewidywanych ocenach śródrocznych do 11 stycznia 2018 r.
(czwartek)
8. Śródroczne posiedzenie klasyfikacyjne RP 18 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 16.30
9. Ferie zimowe 12 lutego – 25 lutego 2018 r.
10. Zakończenie I półrocza 19 stycznia 2018 r.
11. Śródroczna wywiadówka dla rodziców 24 i 25 stycznia 2018 r. (środa, czwartek), godz. 17.00
12. Podsumowujące posiedzenie RP 6 lutego 2018 r. (wtorek)
godz. 16.30
13. Spotkania dla rodziców „drzwi otwarte” 22  marca 2018 r. (czwartek)
godz. 17.00
14. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
15. Spotkania dla rodziców z wychowawcą 16 i 17 maja 2018 r. (środa, piątek), godz.17.00
16. Pisemne poinformowanie rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach: niedostatecznych oraz   nieodpowiedniej lub nagannej zachowania do 21 maja 2018 r. (poniedziałek)
17. Poinformowanie uczniów  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców o przewidywanych ocenach rocznych do 7 czerwca 2018 r. (czwartek)
18. Roczne posiedzenie  klasyfikacyjne RP 14 czerwca 2018 r. (czwartek)
19. Podsumowujące posiedzenie RP 21 czerwca 2018 r. (czwartek)
20. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
22 czerwca 2018 r. (piątek)
21. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
22. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego)

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)

Design by vonfio.de