Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik pn. „Co należy wiedzieć przed feriami”. Informacje ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Więcej informacji na Poradnik „Co należy wiedzieć przed feriami”.

DRZWI OTWARTE

8 listopada 2017 roku o godz. 1700

 

 

Hanna Rauchfleisch

7

 

 

Renata Wardowska

107

 

 

Anna Ozner

112

 

1a

Izabela Przybylska

1

 

1b

Magdalena Urbańska

3

 

1c

Magdalena Boesche-Starczewska

5

 

2a

Magdalena Grądziel

2

 

2b

Lidia Wypijewska

4

 

3a

Małgorzata Wojtysiak

3

16:30

3b

Roksana Ptasznik

6

zebranie

3c

Ilona Zajda

6

16:00

3d

Beata Wiarek

102

zebranie 06.11 o17:00

3e

Magdalena Gust

1

zebranie 09.11. o17:00

3f

Anna Bukowska

4

16:00

3g

Małgorzata Bąk

2

na zwolnieniu lekarskim

4a

Hanna Kosiak-Wierzbicka

biblioteka

 

4b

Małgorzata Jamuła

202

zebranie

4c

Emilia Gulczyńska

105

zebranie

4d

Halina Szreiber

biblioteka

 

4e

Alicja Jażdżewska

102

16:30 

4f

Joanna Janiszewska

106

 

5a

Maria Nowak

204

 

5b

Artur Kubiak

101

 

5c

Daniel Wełna

101

 

6a

Izabela Głowacka-Rozwadowska

205

 

6b

Jacek Jercha

201

 

6c

Karolina Zakrzewska

207

 

6d

Elżbieta Wiercioch

103

 

7a

Jacek Ignaszak

110

Zebranie o 16:30

7b

Hanna Szubert

208

 

7c

Patrycja Kuczkowska

207

16:00

7d

Piotr Strychalski

08

 

7e

Julia Kuklińska

209

 

 

Małgorzata Bonna

203

16:30

 

Anna Dittmar-Wituska

105

17:15

 

Jarosław Dulian

110

 

 

Małgorzata Gorączkowska

206

 

 

Lidia Graul

108

16:30

 

Elżbieta Guzman

106

 

 

Krzysztof Jarocki

208

16:00

 

Anna Kozińska

103

 

 

Hanna Lejbman

203

16:30

 

Marzena Liwak

203

 

 

Małgorzata Retel

świetlica

 

 

Grażyna Sawicka-Kubacka

104

 

 

Romana Sierzputowska

204

16:30

 

Jacek Szadkowski

201

 

 

Kamilla Tuzińska

209

 

 

Anna Urban

109

 

 

Zbigniew Sławiński

010

 

 

 

 

 

1. Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. (poniedziałek)
2. Spotkania dla rodziców z wychowawcą 13 i 14 września 2017 r. (środa, czwartek), godz. 17.00
3. Spotkania dla rodziców „drzwi otwarte” 8 listopada 2017 r. (środa), godz.17.00
4. Spotkania dla rodziców „świąteczne drzwi otwarte” 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) godz.17.00
5. Pisemne poinformowanie rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach: niedostatecznych oraz   nieodpowiedniej lub nagannej zachowania 22 grudnia 2017 r. (piątek)

6. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 31 grudnia 2017 r.
7. Poinformowanie uczniów  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców o przewidywanych ocenach śródrocznych do 11 stycznia 2018 r.
(czwartek)
8. Śródroczne posiedzenie klasyfikacyjne RP 18 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 16.30
9. Ferie zimowe 12 lutego – 25 lutego 2018 r.
10. Zakończenie I półrocza 19 stycznia 2018 r.
11. Śródroczna wywiadówka dla rodziców 24 i 25 stycznia 2018 r. (środa, czwartek), godz. 17.00
12. Podsumowujące posiedzenie RP 6 lutego 2018 r. (wtorek)
godz. 16.30
13. Spotkania dla rodziców „drzwi otwarte” 22  marca 2018 r. (czwartek)
godz. 17.00
14. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
15. Spotkania dla rodziców z wychowawcą 16 i 17 maja 2018 r. (środa, pitek), godz.17.00
16. Pisemne poinformowanie rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach: niedostatecznych oraz   nieodpowiedniej lub nagannej zachowania do 21 maja 2018 r. (poniedziałek)
17. Poinformowanie uczniów  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców o przewidywanych ocenach rocznych do 7 czerwca 2018 r. (czwartek)
18. Roczne posiedzenie  klasyfikacyjne RP 14 czerwca 2018 r. (czwartek)
19. Podsumowujące posiedzenie RP 21 czerwca 2018 r. (czwartek)
20. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
22 czerwca 2018 r. (piątek)
21. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
22. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego)

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)

WRZEŚNIOWE ZEBRANIA RODZICÓW

 

                             13 września 2017 roku o godz. 1700

 

Oddział

Imię i nazwisko wychowawcy

Nr sali

Uwagi

1a

Izabela Przybylska

1

 

1b

Magdalena Urbańska

3

 

2a

Magdalena Grądziel

2

 

2b

Lidia Wypijewska

4

1715

3b

Roksana Ptasznik

6

 

3c

Ilona Zajda

102

 

3f

Anna Bukowska

105

 

4d

Halina Szreiber

202

 

4f

Joanna Janiszewska

106

 

5a

Maria Nowak

204

 

5b

Artur Kubiak

104

 

6a

Izabela Głowacka-Rozwadowska

205

 

6b

Jacek Jercha

201

 

6c

Karolina Zakrzewska

203

 

6d

Elżbieta Wiercioch

103

 

7b

Hanna Szubert

208

 

7c

Patrycja Kuczkowska

207

 

7d

Piotr Strychalski

08

 

                     

                     14 września 2017 roku o godz. 1700

 

Oddział

Imię i nazwisko wychowawcy

Nr sali

Uwagi

1c

Magdalena Boesche-Starczewska

5

 

3a

Małgorzata Wojtysiak

3

 

3d

Beata Wiarek

102

 

3e

Magdalena Gust

1

 

3g

Małgorzata Bąk

2

 

4a

Hanna Kosiak - Wierzbicka

205

 

4b

Małgorzata Jamuła

202

 

4c

Emilia Gulczyńska

105

 

4e

Alicja Jażdżewska

106

 

5c

Daniel Wełna

103

 

7a

Jacek Ignaszak

110

 

7e

Julia Kuklińska

201

 

  

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek).

  • 8.30 - klasy V, VI i VII
  • 9.15 - klasy II, III i IV
  • 10.00 - klasy I
Design by vonfio.de