Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry Start”(300+) oraz świadczenia wychowawczego (500+)>>>

 

Dnia 01.06.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego programu "Dobry start" (tzw. wyprawka 300+). Świadczenie to będzie przysługiwało wszystkim uczniom do ukończenia 20 roku życia (lub do 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności), którzy rozpoczną lub kontynuują naukę od 1 września 2018 roku w bydgoskich szkołach.

 

Informacje o możliwości złożenia wniosku do UM Bydgoszczy na stronie  https://um.bydgioszcz.pl/pomoc-finansowa/

 

Rodzice będą mogli pobrać druki wniosków oraz złożyć je w sekretariacie neszej szkoły w sierpniu 2018 r.

 

 

dobry star

11 czerwca 2018r. zainaugurowano akcję informacyjną rządowego programu „Dobry Start”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowały wspólny list do dyrektorów szkół, w którym zwróciły się z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu „Dobry Start”, tak aby informacja na temat możliwości uzyskania świadczenia trafiła do wszystkich rodziców i opiekunów uczących się dzieci.

Treść listu, ulotka, plakat>>>

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej odbywa się elektornicznie od 14 maja od godz.8.00
do 18 maja do godz. 20.00.

Rejestracja kandydatów >>>

Opłata za obiady za m-c KWIECIEŃ 2018 r. wynosi 54,00 zł
Opłaty za obiady nie zawyżamy ani nie zaniżamy.
Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent

 

Opłatę proszę wpłacać na konto szkoły
od 01.04.2018 r. do 10.04.2018 r.

 

95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

 

Prosimy o terminowe regulowanie wpłat

Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka

W czasie rekolekcji (19, 20 i 21 marca)

świetlica przeniesiona do sali nr 4 i 5

Design by vonfio.de