Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

Opłata za obiady za m-c KWIECIEŃ 2018 r. wynosi 54,00 zł
Opłaty za obiady nie zawyżamy ani nie zaniżamy.
Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent

 

Opłatę proszę wpłacać na konto szkoły
od 01.04.2018 r. do 10.04.2018 r.

 

95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

 

Prosimy o terminowe regulowanie wpłat

Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka

W czasie rekolekcji (19, 20 i 21 marca)

świetlica przeniesiona do sali nr 4 i 5

Szanowni Państwo.

  

   W naszej szkole rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku. W okresie ferii dokonano wymiany okien w holach, klatkach schodowych, szatni, pomieszczeniach w podpiwniczeniu, pozostałych salach i zapleczach. Trwają prace związane z wymianą grzejników i instalacji elektrycznej. Stołówka szkolna będzie nieczynna. Uruchomienie kuchni, a co z tym się wiąże wydawania obiadów, zaplanowano na 22.03.2018r. Świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian.

   

   W trakcie prowadzenia prac termomodernizacyjnych szkoła stanowi czynny obiekt, w którym odbywają się będą zajęcia szkolne. W związku z tym proszę Rodziców naszych uczniów oraz Interesantów o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bhp na terenie szkoły, o bezwzględne stosowanie regulaminów, procedur dotyczących bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i na boisku.

  

   W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów obowiązuje zakaz przebywania dzieci po zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie i wokół szkoły oraz zakaz wchodzenia za ogrodzenie placu budowy.

  

    Proszę Państwa o wyrozumiałość i współpracę w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki i pracy, szczególnie w okresie trwania prac termomodernizacyjnych, które przewidziano do 31.08.2018r.

 

Z poważaniem,


Hanna Rauchfleisch,
dyrektor szkoły

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły odbędą się w dniach 19 - 21 marca 2018 r.

Informacje o naborze do klasy pierwszej>>>

 

Strona logowania dla kandydatów zostanie uruchomiona 28 lutego 2018 r.

 

Zarządenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy>>>

 

Design by vonfio.de