Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS 4 - 6
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„ŚLADAMI ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO”

Cele konkursu:

 • kształtowanie postawy patriotyzmu poprzez wzbogacanie wiedzy
  i wyzwalanie aktywności twórczej
 • budowanie poczucia przynależności do kraju ojczystego
 • rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i sprawności manualnej
 • wdrażanie do samodzielności

Regulamin konkursu:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 6 naszej szkoły
 • prace w formacie A3 powinny być wykonane indywidualnie – każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę
 • technika dowolna (rysunek, wycinanka, kolaż i in.)
 • każdy uczestnik konkursu nadaje swojej pracy tytuł
 • prace będą oceniane w kategoriach odpowiadających poszczególnym klasom

- zgodność z rzeczywistością historyczną

- pomysłowość

- estetyka wykonania

 • prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę,
  do której uczęszcza autor
 • należy je dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 10 marca
 • rozdanie nagród nastąpi na uroczystym apelu w dniu 17 marca
 • wszelkich dodatkowych informacji udzieli p. Justyna Sławińska (wychowawca świetlicy)

Czytaj i oglądaj, interesuj się historią! Polecamy materiały o walkach o Wał Pomorski - Pommernstellung.

 

 

 

Design by vonfio.de