Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

W grudniu 2016r. nauczyciele języka angielskiego zorganizowali międzyszkolny konkurs na kartkę bożonarodzeniową „Christmas Card”. Do dnia 23 grudnia nadesłano bardzo dużo prac uczniów klas 1-3 z różnych szkół w Bydgoszczy. Jury miało bardzo trudne zadanie, wszystkie prace były bardzo pomysłowe i piękne. Jury przyznało nagrody: I miejsce- Alex Grabowski, SP 41, II miejsce- Jakub Malicki, ZS 14, III miejsce- Grzegorz Kulczyk, ZS 14, oraz 4 wyróżnienia: Martyna Mrozińska, SP 56, Antonina Krusa, SP 38, Damian Engelbrecht, SP 41, Aleksandra Orzechowska, SP 14. Dyplomy oraz upominki ufundowane przez wydawnictwo Oxford University Press oraz wydawnictwo MacMillan zostały wysłane do zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu!!

Nauczyciele j. angielskiego SP 38( K.Zakrzewska, P.Kuczkowska, M.Nowak, R. Sierzputowska)

Design by vonfio.de