Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

płata za obiady  za m-c Listopad  2018 r. wynosi

 54,00 zł     

Opłaty  nie zawyżamy ani nie zaniżamy.

 w dniach 09.11.18 i 12.11.18 obiadów nie będzie

 

Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent.

 Wpłatę należy dokonać  na konto szkoły

   95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

od 01.11.2018 r. do 07.11.2018 r.

 Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka

 

Design by vonfio.de