Komunikaty

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

Opłata za obiady  za m-c  Styczeń   2018 r. wynosi 66,00

Cena jednostkowa obiadu zwrosła o 0,50 gr związane jest to ze wzrostem cen artykułów spożywczych.

 

 Opłatę proszę wpłacać na konto szkoły

  od 01.01.2018 r. do 05.01.2018 r.

 95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

     Prosimy o terminowe regulowanie wpłat  

Opłaty za obiady nie zawyżamy ani nie zaniżamy.

Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent

 Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka

 

PROSZĘ NIE WPŁACAĆ NA KONTO SZKOŁY SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW.

 

RADA RODZICÓW DYSPONUJE INNYM NUMEREM KONTA BANKOWEGO. 

Design by vonfio.de