Komunikaty

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

Opłata za obiady  za miesiąc  październik  2017r. wynosi 55,00 zł.

 

Opłatę proszę wpłacać na konto szkoły od 01.10.2017 r do 04.10.2017 r.

 95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

 

Prosimy o terminowe regulowanie wpłat  w.w. wysokości.
Opłaty za obiady nie zawyżamy ani nie zaniżamy.
Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent.

 

Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka.

 

PROSZĘ NIE WPŁACAĆ NA KONTO SZKOŁY SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW.
RADA RODZICÓW DYSPONUJE INNYM NUMEREM KONTA BANKOWEGO.

 

 

Design by vonfio.de