Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

Opłata za posiłki za m-c  Czerwiec  2017 r. wynosi:

śniadania –  32,50 zł

    obiady –  32,50 zł

Opłatę za posiłki proszę wpłacać na konto szkoły

  od 01.06.2017 r do 05.06.2017 r.

 95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

        Prosimy o terminowe regulowanie wpłat  w wysokości

takiej jaka jest podana

PROSZĘ NIE WPŁACAĆ NA KONTO SZKOŁY SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW.

RADA RODZICÓW DYSPONUJE INNYM NUMEREM KONTA BANKOWEGO

Design by vonfio.de