Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1. Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 1 września 2016 r.
2. Spotkania dla rodziców z wychowawcą 14 i 15 września 2016 r. (środa
i czwartek), godz. 1700
3. Spotkania dla rodziców „drzwi otwarte” 27 października 2016 r. (czwartek), godz.1700
4. Spotkania dla rodziców „świąteczne drzwi otwarte” 14 grudnia 2016 r. (środa), godz.1700
5. Pisemne poinformowanie rodziców przez wychowawców
o przewidywanych ocenach: niedostatecznych oraz nieodpowiedniej lub nagannej zachowania
19 grudnia 2016 r. (poniedziałek)

6. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 31 grudnia 2016 r.
7. Poinformowanie uczniów  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców o przewidywanych ocenach śródrocznych do 9 stycznia 2017 r.
(poniedziałek)
8. Śródroczne posiedzenie klasyfikacyjne RP 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek), godz. 1530
9. Śródroczna wywiadówka dla rodziców 25 i 26 stycznia 2017 r. (środa
i czwartek), godz. 1700
10. Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
11. Podsumowujące posiedzenie RP 15 lutego 2017 r. (środa),
godz. 1630
12. Spotkania dla rodziców „drzwi otwarte” 29  marca 2017 r. (środa),
godz. 1700
13. Wiosenna przerwa świąteczna 13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 r.
14. Spotkania dla rodziców z wychowawcą 17 i 18 maja 2017 r. (środa
i czwartek), godz.1700
15. Pisemne poinformowanie rodziców przez wychowawców
o przewidywanych ocenach: niedostatecznych oraz nieodpowiedniej lub nagannej zachowania
do 22 maja 2017 r. (poniedziałek)
16. Poinformowanie uczniów  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców o przewidywanych ocenach rocznych do 6 czerwca 2017 r.
(wtorek)
17. Roczne posiedzenie  klasyfikacyjne RP 13 czerwca 2017 r. (wtorek)
19. Podsumowujące posiedzenie RP 22 czerwca 2017 r. (czwartek)
20. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach VI 22 czerwca 2017 r. (czwartek) godz.1700
21. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I – V Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 23 czerwca 2017 r. (piątek)
22. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
23. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego)

14 października 2016 r. (piątek)

31 października 2016 r. (poniedziałek)

10 listopada 2016 r. (czwartek)

2 maja 2017 r. (wtorek)

16 czerwca 2017 r. (piątek)

Design by vonfio.de