Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

W Szkole Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy naczelną zasadą postępowania wobec dzieci jest troska o ich bezpieczeństwo, ochrona ich praw oraz dbałość o ich wszechstronny rozwój. W roku szkolnym 2015/2016 pracownicy szkoły wraz z przedstawicielami Rady Rodziców opracowali dokument „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa”.

Design by vonfio.de